SWE
Se mer bilder

Piano; Piano Hydro

  • Massiv och kraftig stomme.
  • Badkarets stomme är tillverkad av stenmassa och badkarsfront av kompositmaterial.
  • Finns både som höger- och vänsterhängda.
  • Badkarsfrontens färger: svart/vit (blank).
  • Badkarets frontpanel är av kompositmaterial.