SWE
Se mer bilder

Cudo

Handfati Xonyx™ stenmassa.

  • Kulören av handfatets utvändiga yta kan väljas enligt RAL-färgkartan.
  • Handfatet Cudo är utarbetat för att komplettera stenbadkaret Fiore och skapar en harmonisk helhet.