SWE
Se mer bilder

Trapez

Handfati Xonyx™ stenmassa.

  • Nytt Xonyx™-handfat med elegant form för 2017.
  • Kulören för handfatets utvändiga yta kan väljas enligt RAL-färgkartan.