EST
Tingimused ja garantii

Privaatsuspoliitika

Balteco AS on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Balteco AS kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.

Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused)
 • ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel 

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmeid kasutame vaid kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kaitse

Balteco rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

Turvalisus

Kõiki Balteco e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie e-poes makset sooritades oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Kõigi privaatsuspoliitika kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@balteco.ee

14 päevane tagastusõigus

Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada ja ostusumma tagastatakse Teile (vastavalt e-poe üld- ja tellimustingimuste punktile 2.6).

Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel ning arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt. Tagastada ei saa toodet, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on peale kohaletoimetamist kasutatud. 

 • Toote tagastamiseks palun täitke taganemisavaldus. Toote saab tagastada vaid Balteco administratsiooni või Tallinna ja Tartu esindusse. Toote tagastamisel kauplusesse kuulub kliendil tasumisele kauba transpordikulude katteks.
 • Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Tellija arveldusarvele 14 päeva jooksul alates tagastatava toote meieni jõudmisest.
 • Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning ta peab olema originaalpakendis.


TARBIJALEMÜÜGI PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS JA AS BALTECO (Tootja) GARANTII

1. Vastavalt EV Võlaõigusseadusele (VÕS) § 218 lg 2 ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 1999/44 on tarbijal õigus esitada pretensioon müüjale asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale.

2. Pretensioon (kaebus) tootele tuleb esitada toote müüjale või Tootja müügisalongi. Kaebuse võib esitada suuliselt või kirjalikult, ise või esindaja kaudu. Kui kaebust suuliselt lahendada ei ole võimalik, siis tuleb kaebus vormistada kirjalikult.

Kirjalikus kaebuses esitada:
1. nimi ja kontaktandmed
2. kaebuse esitamise kuupäev
3. kauba ja puuduse kirjeldus
4. müüjale esitatav nõue
5. viide ostu tõendavale dokumendile ja 8-kohaline tootenumber (näiteks: 14 234470); tootenumber on olemas kõigil toodetel tootepassis. Kaebusele on soovitav lisada ostudokumendi koopia ja kaebuse esitaja pangakonto number. Tagastatud asja puhul lisada kaebuse vastuvõtja (müüja) kirjeldus asja seisukorra kohta.

3. Kirjalikule kaebusele on tarbijal õigus saada vastus 15 päeva jooksul. Kui pretensiooni ei saa rahuldada 15 päeva jooksul, siis antakse kirjalikus vastuses teave, mis aja jooksul pretensioon lahendatakse.

4. Tootel esinevast puudusest tuleb tarbijal teatada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul alates selle ilmnemisest.

5. Tarbijal on õigus nõuda puudusega toote tasuta parandamist või asendamist juhul kui puudus on põhjustatud tootmisveast. Kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, siis on ostjal õigus lepingust taganeda.

6. Tootja annab vannide tugevdatud korpustele garantii 5 aastat, alates toote üleandmisest ostjale. 5 aastane garantii tugevdatud korpustele kehtib ainult juhul, kui puudus on põhjustatud tootmisveast. Garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda Tootja esindussalongi poole (kontaktid toodud tootepassis). Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

7. Kaebuse esitamise õigus jääb kehtima asendatud toote osa suhtes toote üldise pretensiooni esitamise õiguse aja lõpuni. Tootja garantii puhul pikeneb üldise pretensiooni kasutamise õigus parandamise aja kestuse võrra.

8. Kaebuse esitamise õiguse ajal asendatud toote suhtes hakkab kehtima uus pretensiooni õiguse esitamise aeg arvates asendatud toote üleandmisest tarbijale. Asendatud tootele hakkab uuesti kehtima ka Tootja garantii.

9. Kui toote puudus ei ole põhjustatud tootmisveast, vaid tekkinud tarbija süül, siis teostatakse vea remont tarbija soovil üldise hinnakirja alusel.

10. Tootmisvigade alla ei kuulu:
1. peale toote tarbijale üleandmist transpordil ja ladustamisel tekkinud kahjustused, kõik pakendid on varustatud käsitlusmärgistusega
2. toote paigaldamise ja ühendamisega seotud vead v.a. juhul, kui toote paigaldus on tellitud Tootja volitatud isiku poolt
3. toote remontimisel tekkinud vead, kui remont on teostatud Tootja poolt mittevolitatud isiku poolt
4. toote ümberehitamise tõttu tekkinud vead, kui ümberehitus on teostatud Tootja poolt mittevolitatud isiku poolt
5. toodete loomulik kulumine (näiteks pinnakatte kulumine, kriimustused, muljumised, päikesevalgusest ja UV kiirgusest tulenev värvimuutus, tihendite kulumine, vannipatjade kulumine)
6. vead, kui toodet ei ole hooldatud või kasutatud vastavalt juhendile (näiteks kroompindade kahjustused mittesobivate abrasiivsete või happeliste puhastusvahendite tõttu, generaatorite ummistumine läbipesu tegemata jätmise tõttu jms.)
7. vead, mis on tekkinud füüsilise mõju tagajärjel s.t tarbija tahtlikust või mittetahtlikust toote väärkasutamisest (dušiklaaside purunemine, dušivoolikute ühenduskohast murdumine, dušivoolikute purunemine jms.)
8. vead, mis on tekkinud tootja poolt sõltumatutel põhjustel: toote kasutamine selleks mitte ettenähtud tingimustes; mittekorras vooluvõrgust (võrgupinge kõikumine +-10%, äike, maandusjuhtme puudumine); vee halb kvaliteet (katlakivist ummistunud termopead, dušikäpad, laedušid, segistid jms.); tulekahju,uputus vms. väliste mõjurite tõttu tekkinud kahjustused

Balteco e-poe üld- ja tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad AS Balteco (edaspidi müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja/tellija), kes kasutavad www.balteco.com e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping).
Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

2.1 E-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link „Osta“. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.
2.2 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: „lisavarustusena“ müüdav (Balteco toodete puhastusvahendid) kaup on laost otsa saanud; kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

2.3 Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis olevate kaupade kogust võite muuta. Ostukorvis on võimalik valida juurde ka valitud kaubaga kokkusobivaid tooteid. Kauba tellimiseks valige sobiv tarneviis. Tarneviisi täpsustused küsitakse edaspidi tellimuse vormistamise lehel. Tutvuge e-poe ostutingimustega ning ostu kinnitamisel ja nendega nõustumisel kinnitage seda, tehes märke („linnuke“) tingimuste ette.

Kinnitage oma tellimus, vajutades nupul „Maksma“ ning eelnevalt valides sobiv makseviis. Sisestage tellija/ostja andmed. Valige tarneviis ning vajutage nuppu “Maksma”. Tasuge oma ostu eest. Tellimuse vormistamisel tuleb olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest AS Balteco arvelduskontole või tasumata tellimuse kinnitust müüja poolt ei täideta.

2.4 Kaupade eest tasumine

Toodete eest on võimalik tasuda: internetipanga kaudu (Eestis, Lätis ja Leedus: Swedbank, SEB, Nordea Pank,Danske Bank, LHV Pank pangalinkide kaudu).
Krediitkaardi ja Paypaliga on võimalik tasuda, vajutades vastaval makseviisil ning järgides ekraanile kuvatavaid juhtnööre.
Peale makse sooritamist saadab e-pood Teile Tellimusekinnituse ning arve. Tellitud kaubaga lisatakse kaasa ka kauba arve.

Kõiki Balteco AS e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Balteco AS-i esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.

2.5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Kaup toimetatakse ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel.Tellitud kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele.

Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Balteco AS ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Kaup antakse üle vaid ostjale ning saatelehe alusel. Enne saatelehe allkirjastamist vaadake kauba pakend hoolikalt üle ning pakendi kahjustuste korral tehke vastav märge saatelehele. Katkise pakendi korral on Teil võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitades sellest koheselt Balteco e-poe teenindust aadressil info@balteco.ee
Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas juhul, kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust).

2.6 Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kätte toimetamise päevast. Müügilepingust taganemise õigus ei kehti e-poes eritellimisel (kivivannid, kivimassist valamud, mis toodetakse vastavalt teie personaalsele tellimusele) kaubale ning nende eest tasutud makseid ostjale ei tagastata.

Müügilepingust taganemisel peavad kaup ja pakend olema kasutamata ning komplektsed. Taganemise korral kuuluvad tagastamisele kõik müügilepingust tulenevad kingitused ning teised lisaväärtused.

Kasutatud või mittekomplektse kauba tagastamise korral on müüjal õigus mitte rahuldada ostja taganemisavaldust või tasaarveldada kauba väärtuse vähenemise kulu ostjale tagastatavast ostusummast. 

Müügilepingust taganemisel on müüjal õigus tasaarveldada tagastatavast ostusummast kuni 20€ käsitluskulude katteks.
Tagastatava toote transpordikulud kannab tellija. Juhul, kui ostja ei tagasta kaupa 21 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamise päevast, on müüjal õigus taganemisavaldust mitte rahuldada. 

Ostusumma tagastatakse 14 päeva jooksul peale seda, kui tagastatav kaup on jõudnud müüjani. Pangalingi või ülekandega tasutud summa kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus ning vastavalt tellimuse vormistamise makseviisile. Krediitkaardiga tehtud makse puhul esitatakse tehingu tühistamise avaldus kaardimakse keskusele. 

2.7 Müügilepingu tühistamine

Teil on õigus tühistada oma tellimus peale kauba eest tasumist, kuid enne kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline teade koos müügilepingu numbriga e-posti aadressile info@balteco.ee . Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse kinnitus.

3. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

3.1 Müüja tagab ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides.

4. Vastutus ja vaidluste lahendamine

4.1 Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.
4.2 Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda kauba parandamist, asendamist või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup.
4.3 Balteco AS ei vastuta: ostja süül kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
4.4 Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
4.5 Hilisemate probleemide lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
4.6 E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt: AS Balteco e-pood Jälgimäe, 76401, Harjumaa, Eesti, e-posti aadressile: info@balteco.ee.
4.7 Müüja ja ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe.
4.8 Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse AS Balteco pretensioonide esitamise tingimustest, mis on müügilepingu ning käesolevate ostutingimuste lahutamatuks osaks ning on kinnitatud ostja poolt enne müügilepingu sõlmimist.
4.9 Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.
4.10 Teavet lisavarustuse ja Eesti siseste (puhastusvahendid) tellimuse kohta saab küsida: E-R telefonil 6671766 või e-posti aadressil: info@balteco.ee
Põhitoodete (vannid, valamud) ja välisriikide osas E-R telefonil: +372 6718 239
4.11. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Muud tingimused

5.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
5.2 Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Balteco AS endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
5.3 Balteco e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 3000 EUR'i maksev vann on müügis 300 EUR'iga, on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).
5.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust veelkord üle. 

6. Tingimuste kehtivus

6.1 Käesolevad müüja e-poe tingimused on kehtivad alates 01.10.2016.

Tellige väikesemõõdulised kaubad lähimasse pakiautomaati üle Eesti hinnaga 2,99 €.

Kojuveo hinnad ja tarneajad e-poest tellides liavarustusele (Balteco puhastusvahendid):

Transport koju lisavarustusele (Balteco puhastusvahendid)

Kojuvedu

Kauba transpordi info on toote juures.

Tarne aeg:
2-7 tööpäeva Eesti, Läti, Leedu
Hind:
Nähtav ostukorvis
Eritingimus:
Toome kauba tuppa/kontorisse üle Eesti, va. saared.
Tarneaeg:
Iga päev kell 9-19
Märkus:
Tellimisel toodete tarneajale lisandub tellitud toote lattu saabumise aeg.

Teenust transport maja välisukseni pakutakse suuremõõtmelisetele toodetele, mida ei ole võimalik tarnida pakiautomaati.

Transport koju vannidele, valamutele (Balteco põhitooted)

Tarne aeg:
Kuni 30 tööpäeva EU liikmesriikides
Hind:
Nähtav ostukorvis
Eritingimus:
Toome kauba tuppa/kontorisse EU
Tarneaeg:
Vastavalt transpordi teenust osutavale firma poolt sätestatud aegadele
Märkus:
Tellimisel toodete tarneajale lisandub tellitud toote lattu saabumise aeg.

NB! Kuller võtab tarne osas kliendiga ühendust kauba kättesaamise päeval, mis on toodud e-mailiga saadetud tellimuse kinnitusel.

Postipakk (hind kehtib lisavarustusele (Balteco puhastusvahendid)

Tarne aeg:
2-7 tööpäeva Eesti, Läti, Leedu
Hind:
2,99 €

Krediitkaardiga tasumisel pikeneb tarneaeg vastavalt makse meieni jõudmise võrra (tavajuhtudel 2-3 tööpäeva).Tootele pretensioonide esitamise tingimused.

1. Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.
2. Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus.
3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.
4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.
6. Balteco ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

 • normaalsest kulumisest;
 • ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
 • välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas mehhaanilised vigastused vms.
 • toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel.

7. Balteco tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid toote remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Mehaanilise vigastusega toode kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.
8. Tootele teostatud ekspertiisi eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Balteco ei ole vastutav tootel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning toote remontimine ei ole võimalik.
9. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.
10. Kui tarbija ei nõustu Balteco seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

 • tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);
 • puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;
 • Balteco on puuduse eest vastutav.

11. Kui Balteco on andnud tootele garantii, siis tagab Balteco puuduste kõrvaldamise kooskõlas garantii tingimustes tooduga.
12. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb pöörduda Balteco e-pood toodud aadressil info@balteco.ee või helistades Eestis numbrile: E-R 6671766 või välisriikidesse saadetud kauba puhul +372 6718 239 ning Teid juhendatakse, kuidas kõnealuse toote puhul edasi toimida.
13. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.
14. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EU seadusest tulenevad õigused.