EST
Projektid

BALTECO AS ARENGUPLAANI I ETAPI TÄIDEVIIMINE

  • Projekti eesmärgiks on laienemine uutele välisturgudele, mille käigus arendatakse välja uued kõrgema lisandväärtusega tooted. 

  • Projekti kaasrahastab EAS ettevõtete arenguprogrammist 429 793,35 euroga.