EST
Projektid

Ajavahemikul 01.06.2023 – 30.11.2024 teostab AS Balteco digipöörde projekti „AS Balteco Digipöörde toetus (20.1.01.23-0374)“, mille eesmärgiks on suurendada ettevõtte lisandväärtust vähemalt 20% tänu digitaliseerimise teekaardis kaardistatud kitsaskohtade parendamise. Suurendada ettevõtte tootmisvõimsust nii komposiittoodete kui ka akrüültoodete tootmisprotsessides. Parandada info liikumise ja andmevoogude haldamise kvaliteeti erinevate tööoperatsioonide ja osakondade vahel. Projekti tulemusel automatiseeritakse ja digitaliseeritakse komposiittehnoloogia toodete tootmisprotsessid läbi uue Solid Surface valamise keskuse ning uue järel kuumutusahju hankimise ja juurutamise. Automatiseeritakse ja digitaliseeritake akrüüllehtede lõikamise protsess (sh vabastatakse protsessist tööjõusekkumise vajadus ja vähendatakse protsessile kuluvat tööaega 50%). Võetakse kasutusele ERP tarkvara tootmise raporteerimise moodul, mis võimaldab reaalajas tootmist jälgida ning automatiseerida töökäskude liikumist. Võetakse kasutusele CMMS tarkvara valuvormide kasutamise ja hooldamise info operatiivseks jälgimiseks.

Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest 190 950 eurose kaasrahastusega.