EST

Universaalne valamu lahendus liikumisraskustega inimesele. Üliõpilane Siim Jesper Varblane kaitseb täna EKA-s oma bakalaurusetööd.

18. juuni 2018
Noor ja andekas tootedisaini õppetooli tudeng Siim Jesper Varblane kaitseb täna, 18.juuni, oma tööd "Universaalne valamu lahendus liikumisraskustega inimesele". 

Käesoleva töö idee kasvas välja II kursuse erialaprojektist ‘’Kasutajakeskne disain’’, mille eesmärgiks oli anda laiapõhjalised teadmised kasutajakeskse disaini põhiprintsiipidest ja nende realiseerimisest erinevates disainivaldkondades. Käesoleva töö puhul on vaatluse all liikumisraskustega inimesed, kelle osakaal ühiskonnas on järjest suurenev ning isiklikus majapidamises olevad vannitoa valamu lahendused. Analüüsitud informatsiooni abil arendatakse koostöös ettevõttega välja kontseptsioon uue valamu lahenduse näol. Antud toote loomisel mängib olulist rolli ettevõtte identiteet ja disainikeel. Ettevõte, kellega lõputöös koostööd tehakse, on Eesti erakapitalil põhinev tootmisettevõte Balteco, kelle põhitegevuseks on vannide ja vannitoamööbli tootmine ning turustamine. Ettevõtte seisukohalt on mõistlik laiendada oma tooteid kasutatavate inimeste sihtgruppi liikumisraskustega inimeste näol, see on tingitud nende osakaalust ühiskonnas, mis teeb nad potentsiaalseks kliendibaasiks. Põhjused, miks ettevõttel on huvi arendada uut toodet, ei toetu ainult müüginumbrite suurendamisele ja statistikale, vaid ka sellele, et Balteo soovib pakkuda premium-klassi tooteid inimestele, kellel ilma uute lahendusteta neid kasutada poleks võimalik. See on ka põhjus, miks uue toote loomisel on lähtutud universaalse disaini põhimõtetest.

Selle töö uurimusliku osa eesmärk on välja selgitada liikumisraskustega inimeste probleemid valamu kasutuse teekonnal vannitoas, samuti kasutaja omadustest tulenevaid iseärasused, mis annavad sisendit võimalikult praktilise toote loomiseks. Antud töö käigus valmivad visuaalid 3D renderduste näol ning idee kirjeldus üldisest toote kontseptsioonist. Sinna alla kuulub kirjeldus tootmisviisist, materjalist ning paigaldusest. Töö käigus pakutakse ka välja erinevaid lisavarustus- ning edasiarendusvõimalusi, mis pakuvad lisaväärtust nii tava- kui ka erivajadustega kasutajatele.

Vaatluse ja intervjuude põhjal tehtud järeldused annavad sisendit lähteülesande ja kontseptsiooni loomiseks ning praktilise osa teostuseks, mis hõlmab endas tegelemist esteetika, ergonoomika ning toote üleüldise vormiga, nii reaalselt kui ka 3D programmide abil. Töö käigus loodud lahendus on idee kirjeldus, kontseptsioon, mille edasiarendamine õigel viisil viib reaalse tooteni.

Vaadeldud on kasutajaid, kelle füüsiline puue ei takista neil vannitoas valamut iseseisvalt kasutamast, kuid mõlema kasutaja puhul mängivad rolli kasutaja iseärasused, mis piiravad nende liikumisvõimet. Ratastoolikasutaja probleemiks vannitoas on ligipääs, mistõttu peaks objektide paigutus olema läbimõeldud ja kasutajasõbralik. Ratastoolikasutajale kohandatud vannitubade või disainitud erilahenduste puhul on üheks tähtsamaks parameetriks objektide kõrgus kasutaja suhtes, mis on valamu puhul ülioluline. Valamu on vannitoas kõige kasutatavam objekt, võttes arvesse nii käte-, hammaste- ja näopesu. Võib öelda, et valamu kasutamine on lahutamatu osa meie igapäevasest elust.

Hea valamu peab olema funktsionaalne ning lihtne puhtana hoida. Valamu oma olemuselt, ei ole objekt, mida tihti välja vahetatakse, vaid pigem pika kasutusajaga toode, mistõttu on kliendil soov soetada töökindel lahendus, mis on püsiv. See on üks põhjustest, miks valamu peaks olema vannitoas kasutajale lihtsasti ligipääsetav, esteetiliselt naudingut pakkuv ning mugav kasutada. 

Siim Jesper Varbalne kirjutas oma kaitstavas töös: Balteco on ettevõte, kus rakendatakse erinevaid disainereid ja nende oskusi projektipõhiselt. Koostöö disainerite ja tehnoloogide vahel toimub disainijuhi pilgu all, kus disainer saab pühenduda ideele ning tehniline projekteerimine jääb Balteco meeskonna kanda. Disainijuhi üheks tööülesandeks on märgata potentsiaalseid disainereid, kelle käekiri ja looming võiks brändiga kokku sobida, mistõttu on ettevõtte jaoks oluline olla kursis oma valdkonna trendidega ning jälgida disainereid ja arhitekte antud maastikul. Balteco disainijuhi Aivar Habakuke sõnul on disainijuhi ülesanne hallata tervikut: ettevõtte imagoloogilist kuvandit ja tootearendust.

Igasse tootesse või tootesarja suhtutakse nö. case by case kuna tootearendus protsess on iga kord erinev ning asjaolud sellekäigus võivad muutuda. Toote või tootesarja suund ning omadused leitakse oma valdkonna trendide analüüsi ning taustauuringu põhjal või kaasatakse välisdisainereid, kes annavad vajalikke impulsse toote loomisel. Tootedisainiprotsess Baltecos on alati meeskonnatöö, et saavutada parim tulemus kasutajale.
Loodav valamu lahendus peaks pakkuma kasutajale järgnevaid võimalusi:
- Pind, millele toetuda
- Koht, millest kinni haarata
- Piisav jalaruum
- Avar tööruum
- Lai ja stabiilne tööpind
- Toetuspind küünarnukkidele

Loodud lahendus on mõledud kinnituma seinale, mis erineb Balteco teistest toodetud valamutest, kuid arvestades sihtgrupi omadusi, on see mõistlik valik, jättes valamu aluse ruumi vabaks. Antud töös välja pakutud lahenduse tootmiseks on vaja ehitada kaks vormi. Ühe vormi abil saadakse pind, millest saab valamu kauss ja tööpind ning teise vormi abil saadakse keerdpind, mis jääb kasutaja ja valamukausi vahele. Kui mõlemad pinnad on valmis liidetakse need hiljem kivimassiga omavahel kokku ning viimistletakse.

Valamu paigaldus seina koosneb kolmest etapist:
- Seinale kinnitatav detail kinnitatakse seina
- Valamu asetatakse alumiiniumist detailide abil seinal oleva osa külge
- Valamu alumine serv fikseeritakse seinaga

Antud toote puhul on lähtutud eelkõige liikumisraskustega inimeste vajadustest ja probleemidest, kuid ei saa jätta kõrvale ka tavakasutajaid, kellele antud lahendus sobida võiks. Siinkohal on välja toodud ka allpool galeriis võimalikud lisalahendused, mida tootega koos edasi arendada. Näiteks võiks loodud lahendus sobida ka ruumi, kus veeühendus on põrandal, mille jaoks oleks vaja valamule pikemat jalaosa. Lisaks valamul olevale ruumile võib pakkuda kliendile lahendust, kus valamu on integreeritud tööpinnaga või arendada versiooni, mis on kombineeritud mööbliga, et kasutaja saaks oma hügieenitarvikud mugavamalt hoiustada. Lisavarustusena sobiks valamu kõrvale peegel, mille asetust saaks kasutaja reguleerida vastavalt vajadusele ning segisti, mis käivitub anduri peale või on disainitud spetsiaalselt puudega inimestele.

Toote edasine arendustöö jätkub ning plaanis on toode ka turule tuua nii kodu- kui ka välisturgudele. Galeriis on esitletud prototüübid ja ka erinevate vormide katsetused ning valmis vorm.